Skip to content

Posts tagged ‘knowledge based norway’

25
Apr
offshoreplatform

Overdrevent klyngefokus!

Økt grad av innovasjon i næringslivet synes å være en av de viktigste elementene som må på plass for å sikre et forstsatt bærekraftig og konkurransedyktig norsk næringsliv. I løpet av de siste 20 årene har utviklingen av såkalte geografiske næringsklynger blitt løftet frem av både teoretikere, politikere og næringslivsledere som en av de viktigste forutsetningene for å få til økt innovasjon i næringslivet. Funnene i vår masteroppgave indikerer at dette fokuset er overdrevet, og at andre elementer er vel så viktige for å sikre fremtidig innovasjonsevne i Norge. Read more »