Skip to content

Posts from the ‘Politics’ Category

25
Apr
offshoreplatform

Overdrevent klyngefokus!

Økt grad av innovasjon i næringslivet synes å være en av de viktigste elementene som må på plass for å sikre et forstsatt bærekraftig og konkurransedyktig norsk næringsliv. I løpet av de siste 20 årene har utviklingen av såkalte geografiske næringsklynger blitt løftet frem av både teoretikere, politikere og næringslivsledere som en av de viktigste forutsetningene for å få til økt innovasjon i næringslivet. Funnene i vår masteroppgave indikerer at dette fokuset er overdrevet, og at andre elementer er vel så viktige for å sikre fremtidig innovasjonsevne i Norge. Read more »

14
Jun

Does China provide a sustainable competitive environment?

Chinese Shipyard

The SWS Shipyard outside Shanghai

A few weeks ago I had the pleasure of submitting my last term paper of my MSc-degree at Norwegian School of Management. It turned out, it was going to be the most challenging and interesting paper to write. The data presented in the paper is based on a study trip to Shanghai, China and interviews with 11 Norwegian and Chinese maritime companies in the region.

Read more »